Εκδηλώσεις για τον εορτασμό 45 χρόνων λειτουργίας (Κατάστημα Λευκωσίας)