Επικοινωνία

A.G ZORPAS “MIKY” LTD

Λευκωσία:
Διεύθυνση:  Αθηνών 62, Στρόβολος
Tηλέφωνο: +357 22 316882
Φαξ: +357 22 316891

Λάρνακα:
Διεύθυνση: Ελευθερίας 14Α, Αραδίπου
Τηλέφωνο: +357 24 531146
Φαξ: +357 24531142

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: [email protected]

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.