Καταστήματα

Λευκωσία

Διεύθυνση:  Αθηνών 62, Στρόβολος
Tηλέφωνο: +357 22 316882
Φαξ: +357 22 316891

Λάρνακα

Διεύθυνση: Ελευθερίας 14Α, Αραδίπου
Τηλέφωνο: +357 24 531146
Φαξ: +357 24531142

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

Κατάστημα Λευκωσίας

02/12  ΣΑΒΒΑΤΟ  09:00-14:00
03/12  ΚΥΡΙΑΚΗ  10:00-17:00
06/12  ΤΕΤΑΡΤΗ  09:00-14:00
09/12  ΣΑΒΒΑΤΟ  09:00-14:00
10/12  ΚΥΡΙΑΚΗ  10:00-17:00
13/12  ΤΕΤΑΡΤΗ  09:00-14:00
16/12  ΣΑΒΒΑΤΟ  09:00-16:00
17/12  ΚΥΡΙΑΚΗ  10:00-17:00
20/12  ΤΕΤΑΡΤΗ  09:00-18:00
23/12  ΣΑΒΒΑΤΟ  09:00-16:00
24/12 ΚΥΡΙΑΚΗ  10:00-18:00
27/12  ΤΕΤΑΡΤΗ  09:00-18:00
30/12  ΣΑΒΒΑΤΟ  09:00-17:00
31/12 ΚΥΡΙΑΚΗ  10:00-17:00

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  09:00-18:30 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ

 

Κατάστημα Λάρνακας

02/12  ΣΑΒΒΑΤΟ  09:00-14:00
03/12 ΚΥΡΙΑΚΗ  10:00-13:00
09/12 ΣΑΒΒΑΤΟ  09:00-14:00
16/12  ΣΑΒΒΑΤΟ  09:00-17:00
17/12  ΚΥΡΙΑΚΗ  10:00-17:00
23/12 ΣΑΒΒΑΤΟ  09:00-17:00
24/12 ΚΥΡΙΑΚΗ  10:00-17:00
27/12 ΤΕΤΑΡΤΗ  09:00-17:00
30/12 ΣΑΒΒΑΤΟ  09:00-17:00
31/12 ΚΥΡΙΑΚΗ  10:00-17:00

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  09:00-13:00, 14:00-17:00